Jūs neturite instaliavę tinkamos Flash Player versijos. Ją galite atsisiųsti paspaudę šią nuorodą.

Vežėjo atsakomybė

Vežėjo atsakomybė yra ribojama pagal tam tikras sutartis bei konvencijas, gabenant krovinius tikra transporto rūšimi skiriasi ir vežėjo atsakomybė už gabenamą krovinį.

 • Jūrų transporte
  •  
  • Vežant krovinį jūrų transportu vežėjo atsakomybė sudaro 2 SST[1] už prarastų ar sugadintų prekių kilogramą bruto svorio arba 666,67 SST[1] už konteinerį. Atsakomybė numato Hagos – Visbio taisyklės 1968 metų (naujausia redakcija įsigaliojo Lietuvoje 2004-06-02), šių taisyklių santrauka yra pateikta kitoje pusėje konosamento (Bill of Lading - BL).
 •  
 • Oro transporte
  •  
  • Gabenant krovinį oro transportu vežėjo atsakomybė ribojama pagal Varšuvos konvenciją 1929 metų. Vežėjo atsakomybė sudaro 17 SST[1] už bruto kilogramą. Konvencijos santrauka pateikta kitoje oro važtaraščio pusėje (Air Waibill - AWB).

 

 

[1]SST – Specialioji Skolinimosi Teisė (SDR – Special Drawing Rights). SST ir lito santykį skelbia Lietuvos bankas (www.lb.lt/exchange/default.asp).